Home Kenniscentrum Sector info Apotheken en tarificatiediensten PC 313.00 – Jaarlijkse premie vanaf 2016

Apotheken en tarificatiediensten

PC 313.00 – Jaarlijkse premie vanaf 2016

Door het sectorakkoord 2015-2016 van PC
313.00 wordt vanaf 2016 een nieuwe jaarlijkse premie ingevoerd. Een voltijdse
werknemer heeft recht op een jaarlijkse bruto premie van € 250,00. De helft van
deze premie wordt toegekend op 1 juli, de andere helft op 31 december. Voor
deeltijdse weknemers of werknemers die niet de gehele referteperiode hebben
gewerkt, wordt dit bedrag pro rata aangepast.

Werknemers verbonden door een
arbeidsovereenkomst voor studenten hebben geen recht op deze premie. De
werkgever kan deze bruto premie via een bedrijfsakkoord omzetten naar een nieuw
evenwaardig voordeel. Behoudens tegenbericht voor 10.06.2016 verwerken wij deze
bruto premie.