Home Onze formule

Een all-in formule

Wij hanteren een forfaitair tarief. Transparantie ten top en geen onverwachte facturen. Stel gerust een vraag aan onze experten zonder schrik te hebben dat er een extra factuur voor komt.

Salar Sociaal Secretariaat klant

Wat zit er in zo’n all-in formule?

Voor uw loonadministratie

 • Dimona meldingen
 • Voorschotbetalingen aan werknemers
 • Interpretatie van gewaarborgd loon bij ziekte, ongeval
 • Opvolging van dossiers loonbeslag en overige afhoudingen op het loon
 • Loonsverhogingen (indexaties, cao’s, functieklassen, anciënniteiten, …)
 • Fiscale fiches 281, individuele rekeningen, sociale balans, attest loonlast
 • Eindejaarspremies en vakantiegelden (indien verrekend in lopende loonverwerking)
 • Berekening en opvolging voordelen alle aard (onder andere degressiviteit bedrijfswagen)
 • Opvolging en verwerking van maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques en dergelijke.
 • Diverse jaardocumenten: sociale balans, attest loonlast, fiscale fiches (ook duplicaten)
 • Bepalen/opvolgen/indexeren van verplaatsingsvergoedingen (inclusief afstandsberekeningen)

Voor uw sociaal-juridische zorgen

 • Rechtstreekse toegang tot de juridische dienst
 • Audit personeelsdossier: sociale documenten, verloningsparameters
 • Ondersteuning bij sociaal overleg en onderhandelingen met vakbonden
 • Opmaak arbeidsovereenkomsten, diverse attesten, werkloosheidsdocumenten
 • Ondersteuning bij controles van R.S.Z., Sociale Inspectie of Toezicht Sociale Wetten
 • Maatwerk in arbeidsovereenkomsten, ontslagdocumenten, dadingen, ingebrekestellingen
 • Maatwerk in legalisering van overwerk, invoering van flexibele arbeid, glijtijd-systemen
 • Recuperatie van kosten gewaarborgd loon bij derden
 • Archivering van dossier

Al uw tools bij de hand

 • Onbeperkte licenties voor onze webtool
 • Online toegang voor uw medewerkers
 • Diverse koppelingen van data
 • Uitvoeren en opvolgen van Aangiften Sociaal Risico (ASR)
 • Loonsimulaties
 • Diverse rapporten: evolutie loonkost, productieve uren en ziekteverzuim
 • Jaarlijkse verwerking van “herverdeling sociale lasten”
 • Online toegang voor externe accountant

Wenst u een transparant tariefvoorstel?

Contacteer ons voor uw all-in formule.