Home Kenniscentrum

Kenniscentrum

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten?
Blijf hier op de hoogte van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Informatieplicht op basis van de Arbeidsdeal

 

De wetgever heeft de principes vastgelegd voor de beoordeling van het sociaal statuut waarin beroepsactiviteiten worden verricht, hetzij als werknemer met een arbeidsovereenkomst, hetzij als zelfstandige.
Wanneer de aard van een arbeidsrelatie niet duidelijk is, kunnen de partijen van deze relatie ze voorleggen aan de administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, opgericht binnen de FOD Sociale Zekerheid. Deze commissie is ermee belast beslissingen te nemen aangaande de kwalificatie van een arbeidsrelatie.

U vindt meer informatie over deze commissie op hun website Commissie Arbeidsrelaties (belgium.be) (https://www.commissionrelationstravail.belgium.be/nl/index.htm).

Meer informatie over de arbeidsovereenkomsten kan u vinden
op de website van de FOD WASO via https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten
en op de website van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/persons/rules.html#h20

 

Evenementen

Er zijn momenteel geen aankomende spitsuren

Sjablonen

Formulieren

De inlichtingenbladen zijn interactieve, invulbare PDF’s. Gelieve deze bestanden eerst te downloaden en nadien te openen met Acrobat Reader. Dit is gratis software van Adobe en kan je via de knop hieronder downloaden, zowel voor Mac als PC.

Gebruik Adobe Acrobat Reader

De inlichtingenbladen zijn interactieve, invulbare PDF’s.

Gelieve deze bestanden eerst te downloaden en nadien te openen met Acrobat Reader.

Dit is gratis software van Adobe en kan je via de knop hiernaast downloaden, zowel voor Mac als PC.