Apotheken en tarificatiediensten

PC 313.00 – Jaarlijkse premie

Sedert 2016 bestaat op
sectorniveau een jaarlijkse bruto premie t.b.v. € 250,00 per voltijdse
werknemer. Deze bruto premie werd vanaf 2018 verhoogd met € 352,00 waardoor
deze bruto premie in totaliteit € 602,00 bedraagt. De helft van deze premie
wordt toegekend met de loonverwerking van juli, de andere helft met deze van
december. Voor deeltijdse werknemers of werknemers die niet de gehele
referteperiode gewerkt hebben, wordt dit bedrag pro rata aangepast.

Werknemers verbonden
door een arbeidsovereenkomst voor studenten hebben geen recht op deze premie.
De werkgever kan deze bruto premie via een bedrijfsakkoord omzetten naar een
nieuw evenwaardig voordeel. Behoudens tegenbericht voor 10.06.2019 gaan wij ervan
uit dat wij de regeling mogen verder zetten conform de geldende afspraken in
het verleden.