Apotheken en tarificatiediensten

PC 313.00 – Jaarlijkse premie

Sedert 2016 bestaat op sectorniveau een jaarlijkse bruto premie t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Deze bruto premie werd vanaf 2018 verhoogd met € 352,00. Vanaf 2020 wordt deze nogmaals verhoogd met € 210,00 waardoor deze in totaliteit € 812,00 bedraagt. De helft van deze premie wordt toegekend met de loonverwerking van juli, de andere helft met deze van december. Voor deeltijdse werknemers of werknemers die niet de gehele referteperiode gewerkt hebben, wordt dit bedrag pro rata aangepast.

Werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst voor studenten hebben geen recht op deze premie. De werkgever kan deze bruto premie via een bedrijfsakkoord omzetten naar een nieuw evenwaardig voordeel. Behoudens tegenbericht voor 10.06.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.