Beenhouwerij, penserij en slagerij

PC 119 – Koopkracht en ecocheques

Sedert 2009 worden aan de arbeiders onder PC 119 ecocheques toegekend, tenzij er op ondernemingsvlak een alternatief werd voorzien. Ook voor de periodes 2010/2011 en 2011/2012 zijn nog <strong>ecocheques</strong> voorzien.
Met ingang van 01.05.2012 wordt de <strong>koopkracht</strong> omgezet in een ander voordeel, m.n. een suppletieve regeling of het voordeel overeenkomstig een ondernemings-cao. De waarde blijft ongewijzigd, m.n. € 250,00 voor een voltijdse werknemer.

<strong>Ondernemingen met een syndicale afvaardiging</strong>
In dit geval is er de mogelijkheid om de koopkracht om te zetten naar een alternatieve verhoging. Hiertoe dient vóór 31.10.2011 een ondernemings-cao te worden afgesloten. Wij zijn hiervan geen voorstander, aangezien in dit geval een overeenkomst dient afgesloten te worden in samenspraak met vakbond.
Indien niets wordt overeengekomen op ondernemingsvlak, geldt de suppletieve regeling met in gang van 01.05.2012.

<strong>Ondernemingen zonder syndicale delegatie</strong> konden slechts tot 30.10.2009 de ecocheques hebben omgezet naar een alternatief voordeel. Indien van deze mogelijkheid geen gebruik werd gemaakt, is ook voor deze ondernemingen dezelfde suppletieve regeling van toepassing met ingang van 01.05.2012.

<strong>Wat is de suppletieve regeling (met ingang van 01.05.2012)?
</strong>Deze voorziet een verhoging met € 1,00 van de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques. Indien de maximale waarde voor de maaltijdcheque reeds werd bereikt of er in de onderneming geen maaltijdcheques worden toegekend, wordt het uurloon verhoogd met € 0,0875 bruto.