Home Kenniscentrum Sector info Beenhouwerij, penserij en slagerij PC 119.00 – éénmalige bruto premie

Beenhouwerij, penserij en slagerij

PC 119.00 – éénmalige bruto premie

Aan iedere voltijdse werknemer die op
30.11.2017 gebonden is door een arbeidsovereenkomst zal een éénmalige premie
toegekend worden tezamen met de eindejaarspremie. Voor voltijdse werknemers zal
deze € 70,00 bedragen. Voor deeltijdse werknemers wordt dit bedrag pro rata
aangepast. Deze premie kan via een ondernemingscao gesloten voor 15.10.2017
worden omgezet in één van volgende voordelen: € 100,00 ecocheques of een
combinatie van cadeaucheques en bruto premie. Behoudens tegenbericht voor
15.10.2017 gaan wij ervan uit dat er geen ondernemingscao werd gesloten.