Beenhouwerij, penserij en slagerij

PC 119 – Eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2016 wijzigt het systeem van eindeloopbaandagen in PC 119. Arbeiders van 58 jaar of ouder die in aanmerking zouden komen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen) en waarvan de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd, hebben jaarlijks recht op 3 eindeloopbaandagen. Arbeiders vanaf 60 jaar met minimum 10 jaar anciënniteit en waarvan de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd hebben jaarlijks recht op 5 eindeloopbaandagen. Deze eindeloopbaandagen zijn te betalen door de werkgever. Om recht te hebben op eindeloopbaandagen is de situatie op 1 januari van het lopend jaar bepalend.