Beenhouwerij, penserij en slagerij

PC 119.00 – Eindeloopbaandagen

Met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2017 is
het systeem van eindeloopbaandagen in PC 119 gewijzigd. Vanaf 01.01.2017 heeft
de arbeider die 58 jaar of ouder is en waarvan de arbeidsovereenkomst niet is
opgezegd jaarlijks recht op 3 eindeloopbaandagen. De voorwaarde uit het
verleden om in aanmerking te komen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag is
aldus niet langer van toepassing. Arbeiders vanaf 60 jaar met minimum 10 jaar
anciënniteit in de onderneming en waarvan de arbeidsovereenkomst niet is
opgezegd, hebben jaarlijks recht op 5 eindeloopbaandagen.

Deze eindeloopbaandagen zijn te betalen door
de werkgever. Om recht te hebben op eindeloopbaandagen is de situatie op 1
januari van het lopend jaar bepalend.