Home Kenniscentrum Sector info Beenhouwerij, penserij en slagerij PC 119 – Extra jaarlijkse bruto premies

Beenhouwerij, penserij en slagerij

PC 119 – Extra jaarlijkse bruto premies

Vanaf 2016 hebben arbeiders van PC 119 in januari jaarlijks recht op 2 extra bruto premies. Voltijdse arbeiders met een volledige referteperiode hebben in januari 2016 recht op een bruto premie van € 140,00 en één van € 50,00. Er kan geopteerd worden voor een alternatieve invulling. Voor de omzetting van de bruto premie van € 140,00 is een akkoord nodig met de syndicale afvaardiging voor 15.11.2015. Voor de omzetting van de bruto premie van € 50,00 volstaat voor ondernemingen zonder syndicale afvaardiging een beslissing van de werkgever voor 15.11.2015. Behoudens tegenbericht voor 15.11.2015 gaan wij ervan uit dat wij de bruto premies dienen te verwerken.

In de referteperiode (vanaf januari van het voorafgaande kalenderjaar tot en met december van het voorgaande kalenderjaar) wordt rekening gehouden met effectieve en gelijkgestelde dagen.

De alternatieven die mogelijk zijn, zijn beperkt. Er is de keuze tussen een verhoging van het patronale gedeelte van de maaltijdcheque, toekenning van ecocheques of storting van een jaarlijkse bijdrage in de groepsverzekering.