Beenhouwerij, penserij en slagerij

PC 119.00 – Eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2014 hebben arbeiders uit PC 119.00 die in aanmerking zouden komen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen), maar toch blijven werken, jaarlijks recht op enkele eindeloopbaandagen te betalen door de werkgever. Om recht te hebben op eindeloopbaandagen is de situatie op 1 januari van het lopend jaar bepalend.