Home Kenniscentrum Sector info Beenhouwerij, penserij en slagerij Aanwezigheidsregistratie in de vleessector

Beenhouwerij, penserij en slagerij

Aanwezigheidsregistratie in de vleessector

De Programmawet van 10.08.2015 heeft een elektronische aanwezigheidsregistratie voor de vleessector ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf 01.07.2015. Die geldt voor alle werknemers en zelfstandigen die de werkvloer betreden van slachthuizen, uitsnijderijen en vleesverwerkende bedrijven, waar aangifte van werken cfr. artikel 30 ter van toepassing is. Voor de praktische toepassing ervan moeten nog verdere uitvoeringsbepalingen verschijnen, waardoor er nog een gedoogbeleid geldt gedurende minstens 6 maanden. De bevoegde instanties zullen ook nog de nodige informatiesessies organiseren.

De aanwezigheidsregistratie is verplicht voor personen (werknemers, zelfstandigen en hun helpers) die tewerkgesteld worden in verschillende activiteiten die vallen onder PC 118 of PC 119. Deze activiteiten moeten wel onderworpen zijn aan de verplichte melding van aangifte van werken cfr. artikel 30 ter. Een uitvoerings-KB somt die activiteiten voor de vleessector op, m.n. bij uitsnijderijen, bij het slachten van hoefdieren, gevogelte en konijnen, en bij vleesbereidingen en vleesproducten. De aanwezigheidsregistratie geldt bijgevolg in slachthuizen, uitsnijderijen, en bedrijven voor vleesbereidingen of bereidingen van vleesproducten die een erkenning van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen hebben.

Voor elke arbeidsplaats wordt de aanwezigheid geregistreerd met een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem (EARS) of met een andere automatische registratiewijze die gelijkaardige waarborgen biedt, en voor zover het bewijs geleverd wordt dat de personen die zich aanmelden op de arbeidsplaatsen daadwerkelijk worden geregistreerd.