Home Kenniscentrum Nieuws Herinvoering vaccinatieverlof COVID

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Herinvoering vaccinatieverlof COVID

In het B.S. van 21.11.2022 werd, met terugwerkende kracht vanaf 01.10.2022, opnieuw het recht op vaccinatieverlof ingevoerd en dit tot en met 31.12.2022. Dit zowel voor de eigen vaccinatie van de werknemer als voor het begeleiden van minderjarige kinderen naar het vaccinatiecentrum. Het vaccinatieverlof met behoud van loon is geldig voor de tijd die nodig is indien de vaccinatie zich voordoet binnen de werkuren. 

Het recht op klein verlet telt voor minderjarige kinderen die bij de werknemer inwonen en voor meerderjarigen met een handicap of onder voogdij. Dit recht op klein verlet kan uitsluitend worden uitgeoefend door één van de ouders of één van de voogden. 

De werknemer die hiervan gebruik wil maken, moet zijn werkgever vooraf en zo spoedig mogelijk verwittigen. De werkgever kan de werknemer vragen een bewijs voor te leggen (bv. de bevestiging van afspraak). 

Het recht op klein verlet is aldus niet voorzien voor een volledige dag, doch enkel voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren. De duurtijd kan aldus variëren al naargelang de situatie.