Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken

PC 226.00 – sectoraal pensioenstelsel

<strong>Vanaf 01.01.2011</strong> worden de bijdragen voor het sectoraal pensioenstelsel opgetrokken tot <strong>1,00 % van het RSZ-loon</strong>. Bijkomende informatie over het sectoraal pensioenstelsel kan u terugvinden op http://www.infopensioncp226.be.

Gerelateerde artikelen