Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken

Met de loonverwerking van de maand december 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 226.00 t.b.v. € 250,00 per bediende met volledige prestaties, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.      

Gerelateerde artikelen