Home Kenniscentrum Sector info Zelfstandige kleinhandel PC 201.00 – premie optrekken arbeidsuren

Zelfstandige kleinhandel

PC 201.00 – premie optrekken arbeidsuren

Onder bepaalde voorwaarden kan men als werkgever voor zijn bedienden die behoren tot PC 201.00 een premie bekomen indien zij meer uren gaan werken. De premie bedraagt € 75,00 per extra gewerkt uur. Om aanspraak te kunnen maken op deze premie moet de verhoging minimaal 5 uren per week bedragen. De minimumpremie bedraagt aldus € 375,00. De formulieren om deze premie te bekomen, kunnen worden bekomen via www.sociaalfonds201.be of info.salar.be.

De betrokken bediende moet over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur beschikken en voor de verhoging van arbeidsduur reeds minstens 13 uur per week werken. Tevens dient de bediende minstens 7 maanden in de onderneming tewerkgesteld te zijn alvorens het uurrooster wordt aangepast. De verhoging van het aantal arbeidsuren van de deeltijds werkende bediende moet de arbeidsduur van de nieuwe arbeidsovereenkomst wijzigen tot minimum halftijds.