Home Kenniscentrum Sector info Zelfstandige kleinhandel PC 201.00 – Bruto premie of maaltijdcheques

Zelfstandige kleinhandel

PC 201.00 – Bruto premie of maaltijdcheques

Sedert 2016 hebben voltijdse
bedienden met een volledige referteperiode tezamen met het loon van augustus
recht op een jaarlijkse bruto premie van € 188,00. Voor deeltijdse bedienden
geldt een pro rata berekening. Er kon geopteerd worden voor een alternatieve
invulling, m.n. een verhoging van het werkgeversgedeelte van de maaltijdcheques
met € 1,00 per dag vanaf 01.01.2016. Behoudens tegenbericht voor 31.07.2018
gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de bruto premie mogen verder zetten
conform de geldende afspraken in het verleden.

In de referteperiode (vanaf
augustus van het voorafgaande kalenderjaar tot en met juli van het betrokken
kalenderjaar) wordt rekening gehouden met de effectieve en gelijkgestelde
dagen.