Sectors aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant

PC 149.01 – Wijzigingen mobiliteitsvergoeding

Voor de arbeiders die zich verplaatsen vanuit de woonplaats/zetel van de onderneming/ophaalplaats naar een werf is een mobiliteitsvergoeding van toepassing (vanaf 5 km). De mobiliteitsvergoeding is afhankelijk van het vervoermiddel en de concrete situatie. Met ingang van 01.05.2020 verhogen enerzijds diverse bedragen en anderzijds werd een nieuwe categorie ingevoerd, nl. de alleenrijdend chauffeur. Arbeiders die 43.000 km of meer afleggen per jaar kunnen voortaan een dag mobiliteitsverlof opnemen. Deze dag mobiliteitsverlof is te betalen door de werkgever en wordt opgenomen in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het aantal kilometer bereikt werd.