Home Kenniscentrum Sector info PC 149.01 – Nieuwigheden mobiliteit

Sectors aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant

PC 149.01 – Nieuwigheden mobiliteit

De mobiliteitsvergoeding staat maandelijks vermeld op de loonbrief. Met ingang van 01.01.2024 is het bovendien verplicht om maandelijks bij de loonfiche een detail te bezorgen aan de werknemers waarop het aantal per dag afgelegde kilometers staat dat in aanmerking komt voor de betaling van de mobiliteitsvergoeding. Vanaf 01.01.2024 zal er bijkomend al sprake zijn van een dag mobiliteitsverlof voor arbeiders die jaarlijks ten minste 27.000 km afleggen, op te nemen in het jaar volgend op het kalenderjaar waarin het aantal km bereikt werd (voordien was dit vastgesteld op 40.000 km).