Sectors aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant

PC 149.01 – wijziging Dimona-aangifte

De verplichte Dimona-aangifte wijzigt vanaf
01.10.2017 in PC 149.01. Vanaf 01.10.2017 moeten de arbeiders van PC 149.01 verplicht aangegeven worden in Dimona
onder het paritair comité “Elektriciens – 149”. Het type werknemer blijft
“Andere – OTH”. De Dimona-aangiftes voor werknemers in dienst voor die datum
worden door RSZ aangepast in de loop van november.