Sectors aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant

PC 149.01 – Eindeloopbaandagen

Het systeem van eindeloopbaandagen is
gewijzigd. Voortaan hebben arbeiders vanaf het kalenderjaar waarin zij de
leeftijd van 58 jaar bereiken, recht op 2 dagen loopbaanverlof per jaar. Vanaf
het kalenderjaar waarin de arbeiders de leeftijd van 60 jaar bereiken, is er
recht op 3 dagen loopbaanverlof per jaar.