Sectors aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant

PC 149.01 – Eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2016 wijzigt het systeem van eindeloopbaandagen in PC 149.01. Sedert 01.01.2012 hebben arbeiders vanaf het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 58 jaar bereiken recht op 1 loopbaanverlofdag per jaar. Dit blijft behouden. Doch vanaf 01.01.2016 wordt dit voor arbeiders vanaf het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 60 jaar bereiken, opgetrokken tot 2 loopbaanverlofdagen per jaar.