Sectors aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant

PC 149.01 – Ecocheques

Met
de loonverwerking van de maand oktober 2016 zullen wederom ecocheques worden
verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.01 ten belope van € 250,00 per voltijdse
arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure
verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR
de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.