Sectors aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant

PC 149.01 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2018
zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.01 ten
belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een
alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net
zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques,
tenzij andere afspraken werden gemaakt.