Sectors aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant

PC 149.01 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.01 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Gerelateerde artikelen