Home Kenniscentrum Sector info Bouwbedrijf PC 124.00 – Wijzigingen mobiliteitsvergoeding

Bouwbedrijf

PC 124.00 – Wijzigingen mobiliteitsvergoeding

Er werden diverse wijzigingen doorgevoerd aan
de mobiliteitsvergoeding. Met ingang van 01.12.2019 werd het bedrag van de
mobiliteitsvergoeding voor ‘passagiers’ en ‘chauffeurs met passagiers’ verhoogd
met 20%. Daarenboven werd er een nieuwe categorie ingevoerd voor chauffeurs die
rijden met een vervoermiddel van de werkgever, doch geen passagiers vervoeren
(‘alleenrijdende chauffeurs’). Arbeiders die 43.000 km of meer afleggen per
jaar kunnen een mobiliteitsdag opnemen. Afhankelijk van de situatie zijn er
verschillende mogelijkheden die in de nota uiteengezet worden. 

De trapsgewijze mobiliteitsvergoeding voor
‘passagiers’ verhoogt vanaf 2020 met 20%. De mobiliteitsvergoeding voor
‘chauffeurs met passagiers’ verhoogt ook met 20%, doch hiervoor is eerst nog
een aanpassing noodzakelijk aan het maximale vrijgestelde bedrag voor de
mobiliteitsvergoeding. In afwachting daarvan blijft de tussenkomst behouden op
€ 0,1316/km. De ‘alleenrijdende chauffeurs’ ontvangen een trapsgewijze
mobiliteitsvergoeding dewelke 5% hoger ligt dan deze van de
‘passagiers’.  

Tevens ontvangen vanaf 01.12.2019 ook
jongeren in een stelsel van duaal leren een mobiliteitsvergoeding (idem
arbeiders).

Arbeiders die 43.000 km of meer afleggen per
kalenderjaar kunnen vanaf 2019 een mobiliteitsdag opnemen. Deze mobiliteitsdag
is een vrije dag die te betalen is door de werkgever. De dag dient uiterlijk
tegen 31.03 van het daaropvolgende jaar opgenomen te worden.

Tot slot verhoogt ook de fietsvergoeding
vanaf 01.12.2019 tot € 0,24/km (voorheen € 0,22/km).