Home Kenniscentrum Sector info PC 124.00 – wijziging anciënniteitsverlof

Bouwbedrijf

PC 124.00 – wijziging anciënniteitsverlof

In het sectorakkoord 2023-2024 is voorzien in een extra dag anciënniteitsverlof voor arbeiders vanaf 30 jaar anciënniteit in de onderneming. Arbeiders met 15 jaar anciënniteit hebben aldus recht op 1 dag anciënniteitsverlof. Vanaf 25 jaar anciënniteit zijn dit 2 dagen en sinds kort vanaf 30 jaar aldus 3 dagen. Dit anciënniteitsverlof is door de werkgever te betalen. 

Dit anciënniteitsverlof wordt toegekend vanaf de datum waarop de vereiste anciënniteit bereikt wordt. Het opgebouwde anciënniteitsverlof blijft tijdens de daaropvolgende jaren behouden tot het jaar waarin er eventueel een nieuwe anciënniteit bereikt wordt.

Gunstigere ondernemingsregelingen blijven onverminderd van toepassing.