Home Kenniscentrum Sector info Bouwbedrijf PC 124.00 – Versoepeling spelregels KB 213

Bouwbedrijf

PC 124.00 – Versoepeling spelregels KB 213

In PC 124.00 bestaat, mits het volgen van een specifieke procedure, de mogelijkheid in zomermaanden en periodes van intense activiteit de gewone grenzen van arbeidsduur beperkt te overschrijden. Met ingang van 20.01.2022 mag de daggrens overschreden worden met max. 1,5 u/dag i.p.v. 1 u/dag (maximale daggrens 9,5 u/dag) en 7,5 u/week i.p.v. 5 u/week (maximale weekgrens 47,5 u/week) i.k.v. KB 213. Deze meeruren i.k.v. KB 213 dienen te worden gerecupereerd binnen een periode van 12 maanden of uitbetaald met een toeslag van 20%. 

Het contingent op jaarbasis van meeruren i.k.v. KB 213 bedraagt 130 of 180 uren, al naargelang de gevolgde procedure. De nota in bijlage zet de regelgeving verder uiteen.