Home Kenniscentrum Sector info Bouwbedrijf PC 124.00 – Bouwverlof arrondissement Turnhout

Bouwbedrijf

PC 124.00 – Bouwverlof arrondissement Turnhout

Normaliter wordt telkenmale het bouwverlof voor het daaropvolgende jaar collectief vastgelegd op basis van een akkoord tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Voor 2011 kon er echter geen akkoord worden bereikt voor arrondissement Turnhout. Dit betekent concreet dat elke onderneming, met maatschappelijke zetel in het arrondissement Turnhout, voor het jaar 2011 zelf een akkoord moet bekomen met zijn personeelsleden. Dit kan via een bijlage aan het arbeidsreglement of individueel akkoord met alle werknemers.

Confederatie Bouw heeft een suggestie van collectief verlof vooropgesteld, m.n. van maandag 11.07.2011 tot en met vrijdag 29.07.2011. Tevens adviseren zij de feestdag van zondag 01.05.2011 te verplaatsen naar maandag 01.08.2011. In dat geval hebben de werknemers nog recht op maximaal 6 dagen dewelke zij vrij kunnen opnemen. Het staat u uiteraard vrij andere afspraken hieromtrent te maken.