Chocolade, broodmeersel en suikerbakkerijen

PC 118 – Eindeloopbaandagen

Sedert
01.07.2017 wijzigde het systeem van eindeloopbaandagen in PC 118 (m.u.v. PC
118.03). De loopbaanvoorwaarde van 35 jaar werd afgeschaft. Voortaan
hebben arbeiders met 10 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever recht op
eindeloopbaandagen. Vanaf 56 jaar heeft men recht op 3 eindeloopbaandagen,
vanaf 58 jaar zijn dit 6 eindeloopbaandagen en vanaf 60 jaar 9
eindeloopbaandagen. In bepaalde situaties worden deze dagen pro rata toegekend.