Chocolade, broodmeersel en suikerbakkerijen

PC 118 – Eindeloopbaandagen

Sedert 01.07.2015 wijzigde het systeem van eindeloopbaandagen in PC 118 (m.u.v. PC 118.03). Arbeiders met een loopbaan van 35 jaar en 10 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever hebben recht op eindeloopbaandagen. Vanaf 56 jaar heeft men recht op 3 eindeloopbaandagen, vanaf 58 jaar zijn dit 6 eindeloopbaandagen en vanaf 60 jaar 9 eindeloopbaandagen. In bepaalde situaties worden deze dagen pro rata toegekend. Het bewijs dat de loopbaanvoorwaarde vervuld is, moet door de arbeider geleverd worden via een pensioenattest van de RVP of een gelijkwaardig attest.