Chocolade, broodmeersel en suikerbakkerijen

PC 118.00 – Eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2014 hebben arbeiders uit PC 118.00 (m.u.v. PC 118.03) die in aanmerking zouden komen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen), maar toch blijven werken, jaarlijks recht op enkele eindeloopbaandagen te betalen door de werkgever. Om deze dagen te kunnen genieten, moet de arbeider aan de werkgever een attest C17-Beroepsverleden bezorgen waaruit blijkt dat deze voorwaarden voldaan zijn.