Home Kenniscentrum Sector info Ambachtelijke metaalbewerking PC 111.01 en PC 111.02 – Opleidingsplannen

Ambachtelijke metaalbewerking

PC 111.01 en PC 111.02 – Opleidingsplannen

Iedere onderneming die een Ondernemingsraad
of Comité Preventie en Bescherming op het Werk heeft opgericht, stelt jaarlijks
(uiterlijk 31 maart) een globaal opleidingsplan op waarin de
opleidingsbehoeften in alle opleidingen en afdelingen worden onderzocht. Dit
opleidingsplan moet voor advies worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad of
syndicale delegatie. Bij aanvragen tot financiële tussenkomst bij een sectoraal
vormingsfonds dient vanaf 01.07.2017 geattesteerd te worden dat het
opleidingsplan voor advies werd voorgelegd.

Dit attest moet getekend worden door de
voorzitter en secretaris van de ondernemingsraad en, in voorkomend geval, door
een vertegenwoordiger van elke organisatie vertegenwoordigd in de
vakbondsafvaardiging.