Home Kenniscentrum Sector info PC 111.00 – Ecocheques

PC 111.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de
maand oktober 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders
uit PC 111 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd
geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als
vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw
ecocheques tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Gerelateerde artikelen