Home Kenniscentrum Nieuws Ziekte tijdens vakantie

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Ziekte tijdens vakantie

Als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, blijft de vakantieperiode doorlopen. De ‘verloren’ vakantiedagen kunnen nadien niet gerecupereerd worden. De reden is dat een arbeidsovereenkomst maar om één reden tegelijk geschorst kan worden en de eerste schorsing die aanvangt (i.c. vakantie) primeert. Ondanks een arrest van het Europees Hof van Justitie enkele jaren geleden aangaf dat deze regel diende te wijzigen, werd in de Belgische wetgeving nog geen wijziging doorgevoerd en blijft deze regel voorlopig ongewijzigd.

Wanneer een werknemer vlak voor de vakantie ziek wordt, behoudt deze het gewaarborgd loon voor de periode dat het doktersattest vermeldt volgens dezelfde regels als wanneer men ziek zou zijn op een gewone werkdag. De vakantiedagen kunnen dan op een later tijdstip nog genomen worden. Wanneer het gaat om een collectieve vakantieperiode betreft het een uitzondering, mogelijk komt de mutualiteit dan meteen tussen.