Home Kenniscentrum Nieuws Ziek tijdens vakantie – regel ongewijzigd

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Ziek tijdens vakantie – regel ongewijzigd

In de pers is veelvuldig aan bod gekomen dat, n.a.v. een arrest van het Europees Hof van Justitie van 21.06.2012, de werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie deze dagen nadien nog kan opnemen in een andere periode. Voor individuele werkgevers is deze Europese rechtspraak niet meteen een risico en blijft in België de regel nog steeds bestaan dat de eerste schorsing primeert. Indien een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, heeft deze tot op heden nog steeds pech, aangezien de vakantie blijft doorlopen.