Home Kenniscentrum Nieuws Ziek tijdens tijdelijke werkloosheid – aangifte mutualiteit

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Ziek tijdens tijdelijke werkloosheid – aangifte mutualiteit

Een werknemer die ziek is, kan geen uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid bekomen omdat hij sowieso niet had kunnen werken wegens ziekte. Het is daarbij zonder belang of de werknemer al ziek was alvorens de tijdelijke werkloosheid werd ingevoerd of pas tijdens de tijdelijke werkloosheid ziek is geworden. Dit impliceert niet dat de werkgever verplicht is gewaarborgd loon te betalen indien hij anders tijdelijk werkloos was geweest. De mutualiteit zal onmiddellijk tussenkomen voor deze ziektedagen tijdens tijdelijke werkloosheid. De werknemer dient meteen contact op te nemen met diens mutualiteit om een ziekte-uitkering te kunnen bekomen voor deze dagen.

Wanneer gewerkte dagen worden afgewisseld met werkloosheidsdagen, dient deze lijn ook voor een arbeidsongeschikte werknemer toegepast te worden. Voor de dagen dat gewerkt zou moeten worden, is aldus wel gewaarborgd loon verschuldigd. Voor de dagen dat de werknemer tijdelijk werkloos zou zijn, telt de regel van ziekte tijdens tijdelijke werkloosheid en kan deze via de mutualiteit een uitkering bekomen. Ook hiervoor moet de werknemer contact opnemen met diens mutualiteit om een ziekte-uitkering te kunnen bekomen.