Home Kenniscentrum Nieuws Winstpremie

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Winstpremie

Sinds 01.01.2018 kunnen werkgevers op een relatief eenvoudige manier een fiscaal en sociaal voordelige winstpremie uitkeren aan hun personeel. Hierbij wordt een deel van de winst van de onderneming als bonus toegekend aan de werknemers. De winstpremie vervangt het bestaande en zeer ingewikkelde systeem van winstparticipatie en is niet te verwarren met de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (bonusplan) in het kader van CAO 90.

In principe hebben alle werknemers recht op deze winstpremie al kan er wel in beperkte mate een anciënniteitsvoorwaarde aan gekoppeld worden. Het bedrag van de winstpremie is begrensd tot 30 % van de totale brutoloonmassa.

Wanneer aan alle werknemers hetzelfde bedrag wordt toegekend, gaat het om een ‘identieke winstpremie’. Door te opteren voor een ‘gecategoriseerde winstpremie’ kan de werkgever verschillende bedragen toekennen aan bepaalde groepen van werknemers.

Wanneer gewerkt wordt met een ‘identieke winstpremie’ volstaat een beslissing van de algemene vergadering om de premie toe te kennen. Een ‘gecategoriseerde winstpremie’ kan slechts toegekend worden na het opstellen van een toetredingsakte of het sluiten van een ondernemings-cao.

Meer informatie kan u vinden in de nota in bijlage.