Home Kenniscentrum Nieuws Willekeurig ontslag

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Willekeurig ontslag

Indien u als werkgever de intentie heeft een arbeider te ontslaan, dient u over een redelijk motief voor ontslag te beschikken om een willekeurig ontslag te kunnen uitsluiten. De redenen dienen verband te houden met de geschiktheid of het gedrag van de arbeider of met noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, instelling of dienst. De bewijslast ligt bij de werkgever. Kan de werkgever het bestaan van deze redenen niet aantonen, is hij aan de arbeider een forfaitaire vergoeding van 6 maanden loon verschuldigd, bovenop de opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.

Ook voor bedienden dienen voldoende redenen te bestaan alvorens over te gaan tot ontslag, doch de term willekeurig ontslag wordt hier niet gebruikt.