Home Kenniscentrum Nieuws Wijzigingen Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Wijzigingen Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een loonkostensubsidie dewelke een aantal jaren geleden werd ingevoerd om werkgevers te stimuleren werknemers met een arbeidshandicap aan te werven. In het B.S. van 14.01.2011 werden enkele wijzigingen in deze regelgeving gepubliceerd, dewelke met terugwerkende kracht vanaf 01.10.2010 worden ingevoerd.

Tot 30.09.2010 was de verhoogde VOP niet onderhevig aan een maximumbedrag. Vanaf 01.10.2010 wijzigt dit en geldt de beperking voor alle VOP’s, ook de verhoogde.

De tweede wijziging houdt in dat het bedrag van de premie sneller zal afnemen. Vanaf het 3e jaar wordt de premie reeds beperkt tot 20 %. De mogelijkheid om een verhoogde VOP aan te vragen blijft echter wel bestaan. 

Ten slotte wordt de toekenning van de premie vanaf 01.10.2010 beperkt tot 5 jaar. Door het indienen van een gemotiveerde aanvraag bij de VDAB kan men trachten de premie langer te behouden. In het verleden behield de werkgever de premie van 20 % vanaf het 5e jaar tot het einde van de tewerkstelling.