Home Kenniscentrum Nieuws Wijzigingen Vlaams doelgroepenbeleid

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Wijzigingen Vlaams doelgroepenbeleid

Met ingang van 01.01.2019 voerde Vlaanderen enkele wijzigingen door in zijn doelgroepenbeleid. De wijzigingen hebben betrekking op de doelgroepvermindering voor oudere werknemers, de doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren en de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP).

Voor de doelgroepvermindering oudere werknemers wijzigde allereerst het loonplafond om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering oudere werknemers.  Vanaf 01.01.2019 is dit plafond in het 4de kwartaal verhoogd om werkgevers de mogelijkheid te geven om een eindejaarspremie toe te kennen zonder deze vermindering te verliezen. Het loonplafond bedraagt € 18.545,00/kwartaal in Q4 en € 13.945,00/kwartaal voor de Q1, Q2 en Q3.

Voorts werd het maximale verminderingsbedrag voor een oudere zittende werknemer die ouder is dan 60 jaar verhoogd naar € 1.500,00/kwartaal  (i.p.v. het vorige bedrag van € 1.150,00/kwartaal).

Bovendien werd een volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen ingevoerd bij de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende 55-plussers. Deze volledige vrijstelling geldt voor een periode van 8 kwartalen.

Naast voornoemde aanpassingen in de doelgroepvermindering oudere werknemers werd ook de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren versterkt. Vanaf 01.01.2019 kan voor de aanwerving van een laaggeschoolde jongere gedurende 8 kwartalen een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen genoten worden.

Tot slot voorzag de Vlaamse regering ook in een uitbreiding van het toepassingsgebied van de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). De Vlaamse ondersteuningspremie is een loonpremie voor werkgevers die personen met een arbeidshandicap aanwerven. Vanaf 01.01.2019 kan een VOP van bepaalde duur aangevraagd worden voor personen waarbij nog een zekere progressie mogelijk is.