Home Kenniscentrum Nieuws Wijzigingen alternerend leren in Vlaanderen vanaf 01.09.2022

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Wijzigingen alternerend leren in Vlaanderen vanaf 01.09.2022

Het stelsel van alternerend leren in Vlaanderen (OAO en SAO) kent een aantal wijzigingen vanaf 01.09.2022. Het stelsel staat dan ook open voor leerlingen die buiten de Vlaamse Gemeenschap naar school gaan, bij collectieve vakantie moet de vakantie niet altijd tijdens de schoolvakantie genomen worden, het aantal gevallen van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst waarin geen leervergoeding verschuldigd is wordt uitgebreid en tot slot moet een stageovereenkomst niet meer een voltijdse overeenkomst zijn.

Momenteel is het mogelijk dat een Vlaamse opleidingsverstrekker voor Vlaamse leerlingen samenwerkt met een onderneming die gevestigd is buiten de Vlaamse Gemeenschap. Vanaf 01.09.2022 kunnen werkgevers in Vlaanderen een stageovereenkomst alternerend leren afsluiten met een leerling uit de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap of zelfs uit het buitenland.

Vanaf 01.09.2022 zal de leerling in geval van collectieve sluiting toch vakantie kunnen opnemen buiten de schoolvakanties (wat normaal gezien van toepassing is). Indien de leerling onvoldoende opgebouwde betaalde vakantiedagen heeft om de periode van de collectieve sluiting te overbruggen, kan er voor die dagen tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd.

De onderneming moet normaal gezien een leervergoeding betalen aan de leerling voor de opleiding in de onderneming en voor het volgen van de lessen. Ook tijdens een schorsing van de overeenkomst behoudt de leerling net zoals een andere werknemer het recht op zijn leervergoeding (behalve bij een arbeidsongeval of beroepsziekte). Om te vermijden dat de overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd of de onderneming zal afhaken als werkplek, worden enkele wijzigingen doorgevoerd waardoor de leervergoeding niet langer verschuldigd is voor het volgen van de lessen in sommige uitzonderlijke schorsingsgevallen.

Vanaf 01.09.2022 moet de stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO) niet langer beschouwd worden als een voltijdse overeenkomst. De stageovereenkomst wordt gesloten voor minstens 28 u/week en maximum voor een voltijdse tewerkstelling. De overeenkomst heeft betrekking op zowel de lescomponent als op de werkplekcomponent.