Home Kenniscentrum Nieuws Wijziging terbeschikkingstelling personeel

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Wijziging terbeschikkingstelling personeel

Een werknemer dient prestaties te leveren voor de werkgever waarmee hij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten. Behoudens in enkele uitzonderlijke situaties (bv. uitzendarbeid), mag een werkgever zijn werknemers dus niet uitlenen aan een gebruiker wanneer dit gepaard gaat met een overdracht van een deel van het werkgeversgezag naar deze gebruiker. Begin 2013 is deze wetgeving aangepast zodat een schriftelijke overeenkomst dient te worden opgemaakt met omschrijving van de instructies die de gebruiker mag geven aan de werknemer en werd een informatieplicht ingevoerd.

Slechts bepaalde deelaspecten van gezag mogen aldus door de werkgever worden overgedragen aan de gebruiker. Het betreft instructies met betrekking tot de verplichtingen die op de gebruiker rusten inzake welzijn op het werk en instructies die worden opgenomen in een overeenkomst tussen de werkgever en gebruiker (zowel inzake arbeids- en rusttijden als inzake de uitvoering van het overeengekomen werk).

De gebruiker van de werknemer dient zijn ondernemingsraad, comité of vakbondsafvaardiging onmiddellijk in te lichten over het bestaan van deze terbeschikkingstelling en een afschrift van de overeenkomst afleveren.