Home Kenniscentrum Nieuws Wijziging studentenarbeid vanaf 01.01.2012

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Wijziging studentenarbeid vanaf 01.01.2012

Vanaf 2012 wordt de regeling van studentenarbeid versoepeld en vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging heeft betrekking op het aantal dagen tewerkstelling per jaar (50 dagen), de solidariteitsbijdrage (8,13 %), de multi-Dimona-aangifte (opvolging) en de maximale duur van de studentenovereenkomst (12 maanden).

Tot en met 31.12.2011 mag een student maximaal 2 maal 23 kalenderdagen per jaar presteren. Vanaf 01.01.2012 wordt dit contingent opgetrokken tot 50 dagen gespreid over het ganse kalenderjaar. De telling dient aldus niet meer per kwartaal gemaakt te worden.

Tot en met 31.12.2011 is een afzonderlijke sociale zekerheidsbijdrage van toepassing op prestaties in het 1e, 2e of 4e kwartaal en prestaties in het 3e kwartaal. Vanaf 01.01.2012 bedraagt de sociale zekerheidsbijdrage voor het volledige contingent 8,13 %. De werkgever neemt hiervan 5,42 % voor zijn rekening, de student 2,71 %.

Vanaf 01.01.2012 dient elke werkgever voor studentenarbeid een multi-Dimona-aangifte te doen. Deze gegevens vormen de basis van een nieuwe ‘teller studentenarbeid’ die op elk moment en door alle partijen geraadpleegd zal kunnen worden.

Momenteel kan een student slechts maximum 6 maanden met een studentenovereenkomst bij dezelfde werkgever worden tewerkgesteld. Vanaf 01.01.2012 wordt deze beperking opgetrokken tot 12 maanden.