Home Kenniscentrum Nieuws Wijziging richtlijnen RVA arbeidsregeling loopbaanonderbreking

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Wijziging richtlijnen RVA arbeidsregeling loopbaanonderbreking

Begin 2019 publiceerde RVA zijn standpunt inzake de naleving van de arbeidsregeling tijdens loopbaanonderbreking. Omdat dit in de praktijk zorgde voor toepassingsproblemen, werd recent dit standpunt bijgesteld. In tegenstelling tot eerder zijn overuren en bijkomende uren met toeslag wel toegestaan, weliswaar onder strikte voorwaarden (op vraag van werkgever, recuperatie en per uitzondering). Tevens wijzigt het standpunt inzake ADV-dagen waardoor deze mogelijk zijn mits opname tijdens wettelijk voorziene periode en uiterlijk binnen de periode van loopbaanvermindering.

Indien dit niet gerespecteerd wordt, kan RVA diverse sancties opleggen (o.a. strafrechtelijke vervolging werkgever en/of werknemer).