Home Kenniscentrum Nieuws Wijziging regels verplichting medisch attest vanaf 28.11.2022

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Wijziging regels verplichting medisch attest vanaf 28.11.2022

Vanaf 28.11.2022 kan iedere werknemer drie keer per kalenderjaar zonder aflevering van een medisch attest één dag afwezig zijn wegens ziekte. De verplichting om de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen en zich controleerbaar op te stellen blijft ongewijzigd. Ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen op 1 januari van het betrokken kalenderjaar waarin de ziekte zich voordoet, kunnen hiervan afwijken door middel van een bepaling in het arbeidsreglement of een ondernemingscao waarin een medisch attest verplicht wordt voor iedere afwezigheid. 

Deze regel telt zowel voor een arbeidsongeschiktheid van één dag als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid. Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan één dag duurt, is voor de overige dagen dus nog wel een doktersattest vereist.

Werkgevers met 50 werknemers of meer kunnen hiervan niet afwijken. Voor de berekening van het aantal werknemers dient de telling per 1 januari te gebeuren en dit per juridische entiteit. In de wetgeving wordt niet bepaald hoe dit gemiddelde berekend moet worden.