Home Kenniscentrum Nieuws Wijziging overdraagbaarheid prenataal verlof

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Wijziging overdraagbaarheid prenataal verlof

De wet van 12.06.2020 (B.S. 18.06.2020) bracht enkele wijzigingen aan in de regelgeving over moederschapsverlof en dit met terugwerkende kracht vanaf 01.03.2020. De limitatieve lijst van afwezigheden die worden gelijkgesteld met effectieve prestaties waardoor ze overgedragen kunnen worden naar het postnataal verlof, wordt aangevuld met ziekte of ongeval, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden en profylactisch verlof.

Omwille van de terugwerkende kracht van de wet kan dit aldus een invloed hebben op een lopend moederschapsverlof. Het is aangewezen dat uw werknemer indien van toepassing hierover navraag doet bij zijn mutualiteit. De nota in bijlage bevat meer details over de reglementering inzake moederschapsverlof.