Home Kenniscentrum Nieuws Wijziging mantelzorg vanaf 01.09.2021

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Wijziging mantelzorg vanaf 01.09.2021

Sedert 01.09.2020 bestaat de mogelijkheid om het thematisch verlof ‘mantelzorg’ aan te vragen voor werknemers die (via de mutualiteit) een erkenning hebben als mantelzorger. Vanaf 01.09.2021 wordt de maximumduur verhoogd van de onderbreking per hulpbehoevende persoon. Per hulpbehoevende persoon kan een voltijdse werknemer zijn arbeidsduur gedurende 3 maanden volledig onderbreken of 6 maanden gedeeltelijk (1/2e of 1/5e) verminderen. Een volledige onderbreking is over de ganse loopbaan mogelijk voor maximum 6 maanden; een gedeeltelijke onderbreking voor maximum 12 maanden.

Deze wijzigingen zijn van toepassing op aanvragen ingediend bij de werkgever vanaf 01.09.2021.

Voltijds mantelzorgverlof wordt opgenomen in periodes van een maand of een veelvoud ervan. Deeltijds mantelzorgverlof wordt opgenomen in periodes van twee maanden of een veelvoud ervan.