Home Kenniscentrum Nieuws Wijziging lichte arbeidsongevallen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Wijziging lichte arbeidsongevallen

Sedert 20.04.2014 geldt een vrijstelling van aangifteplicht voor lichte arbeidsongevallen. Een licht arbeidsongeval is een ongeval dat noch tot een loonverlies, noch tot een arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer, maar enkel zorgen heeft vereist waarvoor de tussenkomst van een geneesheer niet nodig was en die pas na het ongeval werden toegediend enkel op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Ter vervanging hiervan moet de hulpverlener voortaan extra informatie opnemen in het EHBO-register. Deze opname in het EHBO-register kan dienen als bewijsmiddel voor kwetsuren die later verergeren zodat het ongeval mogelijk alsnog moet worden aangegeven.

In het EHBO-register moet voortaan worden opgenomen: de naam van de hulpverlener, de naam van het slachtoffer, gegevens met betrekking tot het ongeval (plaats, datum, uur, beschrijving en omstandigheden van het ongeval of onwel worden), gegevens met betrekking tot de interventie (aard, datum en uur van interventie) en de identiteit van eventuele getuigen.

De hulpverlener is een werknemer die de eerste hulp op de arbeidsplaats verleent en die daartoe vorming en bijscholing heeft gevolgd die aangepast zijn aan de risico’s inherent aan de activiteit van de werkgever.