Home Kenniscentrum Nieuws Wijziging arbeidsreglement – kilometerheffing vrachtwagens

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Wijziging arbeidsreglement – kilometerheffing vrachtwagens

Met ingang van 01.04.2016 is de kilometerheffing voor vrachtwagens in werking getreden. De eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton zullen een bijdrage moeten betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in België. Deze heffing geldt zowel voor vrachtwagens geregistreerd in België als in het buitenland. Door de kilometerheffing zal het bestaande Eurovignet voor vrachtwagens in België vervallen. De registratie van het aantal gereden kilometers zal gebeuren door een On Board Unit (OBU).

Bepaalde voertuigen met een MTM van meer dan 3,5 ton worden vrijgesteld. Zo worden bijvoorbeeld voertuigen van het landbouw-, tuinbouw- of bosbouwtype vrijgesteld voor zover ze slechts beperkt gebruik maken van de openbare weg en ze enkel gebruikt worden voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouw. Bepaalde voertuigen vallen daarnaast buiten de kilometerheffing. Het gaat bijvoorbeeld om opleidingsvoertuigen indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. In beide gevallen moet de belastingsdienst op de hoogte gebracht worden.

Het is aangewezen om een bijlage aan het arbeidsreglement op te maken waardoor de werknemers gewezen worden op hun verplichtingen. Hiervoor kan bijgevoegde bijlage gebruikt worden. Om de bijlage aan het arbeidsreglement toe te voegen moet de normale procedure voor wijziging van het arbeidsreglement gevolgd worden. Dit houdt in dat de bijlage minstens 2 weken dient uit te hangen opdat werknemers de kans krijgen eventuele opmerkingen te formuleren. Deze termijn dient u verder aan te vullen op het document in bijlage.